By clicking “Let's go!”, you agree to the storage of cookies on your device to improve navigation, analyze website usage, and assist our marketing efforts.
Read our Personal Data Policy for more information.

Personal data policy

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH VARFÖR?
Om du som kund har ingått ett avtal med oss, om du frilansar för oss, om du prenumererar på något av våra nyhetsbrev och inbjudningar eller om du i övrigt använder våra tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter.

De typer av personuppgifter som Narva samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

• namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;
• leverans- och faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst; och
• IP-adress.Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:
• via vår webbplats, om du har anmält dig till vårt nyhetsbrev eller fyllt i vårt kontaktformulär;
• när du kontaktar oss via e-post;
• genom avtal eller annan affärskontakt, om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners.

VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Om du har beställt en produkt eller tjänst av Narva har du ingått ett avtal med Narva och vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera din beställning samt för att kunna leverera den produkt eller tjänst du har beställt.

Narva kan utöver detta komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande rättsliga grunder:

Fullgörande av avtal. Exempelvis för att administrera och leverera tjänster och varor som du har beställt samt för att genomföra betalningar.
Samtycke. Exempelvis för att administrera prenumerationer av nyhetsbrev.
Uppfylla rättslig skyldighet. Exempelvis sparar vi fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.
Berättigat intresse. Exempelvis för att möjliggöra produktion av content, för sälj- och marknadsaktiviteter samt för att kunna kommunicera med dig via e-post.

I det fall en tjänst som vi tillhandahåller kräver ditt samtycke kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ditt samtycke till sådan tjänst och till att vi behandlar dina personuppgifter i ett sådant fall. I samband med att du lämnar ditt samtycke kommer du att få bekräfta att du har läst den här integritetspolicyn och att du samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs här. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och du kan alltid meddela oss, på kontaktuppgifterna nedan.

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Narva vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan tidsperioder. Därefter raderas personuppgifterna.

Kund: Dina uppgifter sparas till dess vi har levererat den tjänst eller vara som du har beställt och högst tre år efter det att din kundrelation med oss har avslutats. Detta gäller dock inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.
Kommunikation: Om du har kontakt med Narva via exempelvis e-post lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.
Rättslig skyldighet: Narva sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.
Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.
Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring samt andra sälj- och marknadsaktiviteter, såvida du inte avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER
Narva iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Narva kan komma att använda sig av personuppgiftsbiträden för att utföra sin verksamhet och tillhandahålla dig de tjänster du beställer. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att Narva ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till Skatteverket och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

Narva överför aldrig några personuppgifter direkt till länder utanför EU/EES och Narva säljer inte några personuppgifter. Vi använder ibland tjänster som till exempel MailChimp och Outlook 365. I vissa fall lagras personuppgifter på servrar utanför EU/EES. Dessa tjänster deltar i så fall i ”The Privacy Shield Framework” eller motsvarande.

COOKIES

Vår webbplats www.narva.se använder ibland cookies och då enbart för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. En cookie är en liten textfil som sparas i din dator, mobil eller surfplatta när du besöker en webbplats som använder cookies. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som du använder vid besöket. Nästa gång du besöker samma webbplats kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar.

Dessa cookies används
Vi använder Google Analytics på vår webbplats för att mäta statistik över användare, sidvisningar och liknande. Google Analytics använder tre cookies:• _ga används för att urskilja användare och går ut efter 2 år.

• _gid används för att urskilja användare och går ut efter 24 timmar.
• _gat används för att koppla ihop webbsidan med vårt konto på Google Analytics och går ut efter 90 dagar.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation skall alla besökare på webbplatser som använder cookies informeras om detta. Besökaren skall även ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn.

Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari m fl) så att den inte sparar cookies.

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftlig ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att Narvas behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Om du vill avsluta prenumerationen på Narvas nyhetsbrev, så finns en länk för detta i varje utskick. Observera att du kan komma att få inbjudningar till seminarier eller annat som kan vara relevant för dig skickat direkt från medarbetare på Narva. Vill du helt avsäga dig information från oss, meddela oss på kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

KONTAKTUPPGIFTER
Om du vill kontakta oss med anledning av denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till gdpr@narva.se. Uppdaterad: 2018-05-21

By clicking “Let's go!”, you agree to the storage of cookies on your device to improve navigation, analyze website usage, and assist our marketing efforts.
Read our Personal Data Policy for more information.